Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PUH” Sp. z o.o.
ul. Jasna 1/4, 41-506 Chorzów
NIP 627-001-36-59
KRS 0000099701
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 179 500,0 zł

Hurtownia BartFan
ul. Podmiejska 37, 41-940 Piekary Śląskie

tel.: +48 32 291 16 85
tel/fax: +48 32 380 20 65,
biuro@bartfan.eu